Begroting 2020

Uitgelichte projecten

De Foarútgong

In het gebied ten westen van Heerenveen en ten zuiden van Oudehaske werken we aan het verbeteren van de wateraan- en afvoer, realiseren we extra waterberging in de boezem en kijken we naar hoe we de waterkwaliteit voor planten en dieren kunnen verbeteren. Daarnaast baggeren we de zogenaamde hoogwatercircuits (een ring van sloten rond bebouwing met een hoog waterpeil) en passen we het aantal duikers (buizen) en stuwen in het gebied aan. Samen met inwoners, agrariërs en organisaties werken we zo aan voldoende en schoon water.