Begroting 2020

Jaarresultaat

Bij de bepaling van het jaarresultaat wordt onderscheid gemaakt tussen het resultaat vóór onttrekking en na onttrekking uit de bestemmingsreserves. Het resultaat na onttrekking wordt met de algemene reserves verrekend.

Watersysteembeheer
Onderstaande tabel geeft het jaarresultaat voor de taak watersysteembeheer weer.

Jaarresultaat watersysteembeheer (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting

Meerjarige doorkijk

2020

2021

2022

2023

2024

Netto lasten

-101,3

-104,3

-105,7

-107,1

-111,1

Netto belastingen

100,2

102,2

104,3

106,3

111,7

Jaarresultaat voor onttrekking

-1,1

-2,1

-1,4

-0,8

0,6

Onttrekking bestemmingsreserve

0,4

0,4

0,3

0,3

0,2

Jaarresultaat na onttrekking

-0,7

-1,7

-1,2

-0,4

0,9

Na onttrekking vanuit de bestemmingsreserves bedraagt het jaarresultaat € 0,7 miljoen negatief. Deze afwijking is het gevolg van hogere netto lasten, toegelicht in Financiën/ netto lasten en een belastingopbrengststijging van 13%.

Zuiveringsbeheer
Onderstaande tabel geeft het jaarresultaat voor de taak zuiveringsbeheer weer.

Jaarresultaat zuiveringsbeheer (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting

Meerjarige doorkijk

2020

2021

2022

2023

2024

Netto lasten

-52,8

-53,4

-53,2

-53,7

-55,9

Netto belastingen

50,7

51,9

53,0

54,1

55,2

Jaarresultaat voor onttrekking

-2,1

-1,5

-0,2

0,4

-0,7

Onttrekking bestemmingsreserve

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

Jaarresultaat na onttrekking

-2,0

-1,4

-0,2

0,4

-0,7

Na onttrekking vanuit de bestemmingsreserves bedraagt het jaarresultaat 2020 € 2,0 miljoen negatief. Deze afwijking is het gevolg van hogere netto lasten, toegelicht in Financiën/ netto lasten en een tariefstijging van 2,3%.

Totaaloverzicht

Jaarresultaat Wetterskip Fryslân (bedragen x € 1 miljoen)

Begroting

Meerjarige doorkijk

2020

2021

2022

2023

2024

Netto lasten

-154,1

-157,7

-158,9

-160,8

-167,0

Netto belastingen

150,9

154,1

157,3

160,4

166,9

Jaarresultaat voor onttrekking

-3,2

-3,6

-1,6

-0,3

-0,1

Onttrekking bestemmingsreserve

0,5

0,5

0,3

0,3

0,2

Jaarresultaat na onttrekking

-2,7

-3,1

-1,4

0,0

0,1

Zoals uit de tabel is af te lezen is er met ingang van 2023 sprake van een sluitende begroting. Hiervan is sprake als het resultaat van de taak watersysteembeheer en de taak zuiveringsbeheer samen groter of gelijk is aan € 0.

ga terug