Begroting 2020

Bijlage 3: Tarieven 2020

Tarief 2020 (€)

Tarief 2019 (€)

Heffingsmaatstaf

Begroot aantal heffingseenheden

Watersysteembeheer

Watersysteemheffing

Ingezetenen

99,4

88,1

Woonruimte

280.200

Gebouwd:

- Binnendijks

0,06738%

0,06243%

WOZ-waarde

69.998.000.000

- Buitendijks

0,01685%

0,01561%

WOZ-waarde

1.054.000.000

Ongebouwd:

- buitendijks onbemalen

15,9

13,8

Hectare

700

- buitendijks onbemalen wegen

79,6

68,8

Hectare

100

- buitendijks bemalen

47,8

41,3

Hectare

700

- buitendijks bemalen wegen

111,5

96,3

Hectare

05

- binnendijks onbemalen

63,7

55,0

Hectare

2.100

- binnendijks onbemalen wegen

127,4

110,0

Hectare

100

- binnendijks bemalen

95,6

82,5

Hectare

237.350

- binnendijks bemalen wegen

159,3

137,6

Hectare

6.200

Natuur

7,9

7,6

Hectare

50.700

Verontreinigingsheffing

Woningen en bedrijven die rechtstreeks op het oppervlaktewater lozen.

58,53

57,2

Vervuilingseenheid

31.460

Zuiveringsbeheer

Zuiveringsheffing

Woningen, forfaitaire bedrijven, tabelbedrijven, meetplichtige bedrijven

58,53

57,2

Vervuilingseenheid

917.890

Bruto belastingopbrengsten

Watersysteembeheer

101.302.534

89.648.261

Zuiveringsbeheer

53.719.472

52.043.420

Kwijtschelding en oninbaarheid

Kwijtschelding

3.338.244

3.235.000

Oninbaarheid

784.255

760.000